Odwiedzin

Gościmy

Odwiedza nas 331 gości oraz 0 użytkowników.

Numer konta

Dane do przelewu:

Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu,

ul. Środkowa 30,

63-023 Sulęcinek,

Bank Spółdzielczy w Środzie O/Krzykosy

60 9085 0002 0010 0000 5917 0001

Reklamy

Historia Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu

Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu Gm. Krzykosy pow. Średzki powstało 5 czerwca 1994 roku. Pomysłodawcą założenia tegoż Stowarzyszenia był Andrzej Paczkowski. To właśnie wokół jego osoby zgromadziła się grupa wspaniałych ludzi, mieszkańców Solca, którym na sercu leżało upiększenie swojej wsi oraz tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji. Przez pierwsze półtora roku działano pod nazwą „Społeczny Komitet Budowy Obiektów Sportowych”. Powołano Zarząd, na czele którego stanął Andrzej Paczkowski, zastępcą był Pan Jacek Gabała, sekretarzem Stefan Szymański, a skarbnikiem Marian Walczak. Głównym celem była budowa kortów tenisowych, zadanie trudne, ale możliwe do zrealizowania. W tym czasie Wójtem Gminy Krzykosy został Pan Leon Grzelka. To właśnie od rozmów z nim zaczęliśmy realizacją naszych inicjatyw. Początkowo były to trudne rozmowy, które w końcu przekształciły się w aprobatę naszych pomysłów. Zaczęliśmy porządkować teren pod pierwsze dwa korty. Prace zostały wykonane przy pomocy samorządu gminnego. Jednakże do realizacji tego zadania potrzebne były środki finansowe, których nam brakowało. I oto w ten sposób zrodził się pomysł zorganizowania festynu, który odbył się w ostatnią niedzielę lipca 1994 roku. Pozyskaliśmy pierwsze środki na budowę kortów tenisowych. Była to kwota 2,5 tys. zł. W tym okresie bardzo dużą pomoc oraz aprobatę dla naszych działań uzyskaliśmy z Radia Merkury Poznań, a zwłaszcza od Prezesa Piotra Frydryszka, v-ce Prezesa Wojciecha Biedaka i redaktora Krzysztofa Ratajczaka. To Radio Merkury zaczęło promować nasze inicjatywy oraz Gminę Krzykosy i wieś Solec. Z pomocą redaktora Krzysztofa Ratajczaka nawiązaliśmy kontakt z Dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Panem Lechem Drożdżyńskim oraz Prezesem Wojewódzkiego Związku Tenisowego - Panem Jackiem Durskim. Pan Lech Drożdżyński poparł nasze zamierzenia. Przybył do Solca, by zapoznać się z terenem, gdzie miały powstać korty tenisowe. Od tego momentu jest bardzo częstym gościem naszego Komitetu, doradzając nam przy budowie. Podobnie pomaga nam Pan Jacek Durski, a pomoc ta jest niezbędna.

Budowa kortów w Solcu

Jesienią zostaje wykonany podkład pod nawierzchnię ceglaną oraz wykonane ogrodzenie. W pracach biorą udział członkowie Komitetu: Jacek Zawodny, Kazimierz Zawodny, Jacek Gabała, Wojciech Grzelka, Andrzej Paczkowski i inni.

Tej jesieni zostaje powołany Komitet Założycielski Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego, które zostaje założone z członków Społecznego Komitetu Budowy Obiektów Sportowych. Wiosną 1995 roku zostaje ogrodzone boisko sportowe oraz wyremontowana jego płyta. Rozpoczyna się budowa krytej sceny koncertowej. Prace przy tych zadaniach są wykonywane społecznie. Projekt sceny wykonał Jacek Zawodny, a przy budowie pracowali: Jacek Zawodny, Jan Michalak, Stanisław Jankowiak, Marian Walczak, Teofil Gasik oraz wielu  innych członków Komitetu Budowy. Działo się to wszystko za sprawą organizowanych imprez – festynów, które przynoszą środki na działalność Komitetu. W lipcu 1995 roku odbywa się II Festyn. Dochody z niego pozwalają pokryć zadłużenia związane z renowacją boiska oraz prowadzenia dalszej budowy kortów. Otrzymujemy pomoc z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7 tys. zł, a to za sprawą Pana Lecha Drożdżyńskiego. Kwota ta pozwala na oddanie do użytku dwóch kortów tenisowych. W połowie października 1995 roku odbywa się uroczyste otwarcie tego obiektu. Do otwarcia obiektu przyczynił się również samorząd gminny na czele z Wójtem Panem Leonem Grzelką, oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Ziemnego Pan Jacek Durski. W grudniu 1995 roku oficjalnie zostaje zarejestrowane Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu. Rok następny to rok wytężonej pracy przy modernizacji boiska. Zostaje doprowadzona energia elektryczna, woda oraz wykonane oświetlenie terenu. W tym przypadku pomaga samorząd gminy. Lampy i ich montaż to wkład Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego. Na wiosnę 1996 roku przystępujemy do budowy następnych dwóch kortów, mając już pewne doświadczenie, a co najważniejsze szereg udanych imprez przynoszących nam dochody, a zapewnienia pomocy z Urzędu Wojewódzkiego i samorządu gminnego rokują powodzenie przedsięwzięcia. Nowo powołany Zarząd Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego wraz z pozostałymi członkami jest pełen zapału do dalszej pracy. Skład Zarządu to: Andrzej Paczkowski – Prezes, Stefan Szymański – Sekretarz, Andrzej Bernat – Skarbnik. Członkowie Zarządu to: Jacek Zawodny, Kazimierz Zawodny, Jacek Gabała, Marian Matuszak, Zdzisław Chwiałkowski, Florian Szulc.

W 1997 roku rozpoczynamy prace przy tej budowie (renowacja terenu, wykonanie podkładu, ogrodzenie). W tym czasie dociera do nas informacja o odejściu do innej pracy Pana Lecha Drożdżyńskiego. Ogarnia nas niepewność co do dalszych losów rozpoczętej budowy. Obawy są jednak niepotrzebne. Dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki zostaje Pan Tomasz Wiktor, który również jest przychylny naszym celom. W roku 1998 prace przy budowie kortów nie posunęły się do przodu. Nie udało się pozyskać żadnych środków finansowych na ten cel, a nasze dochody nie pozwalały na dalsze prowadzenie inwestycji, tym bardziej, że trzeba było ponownie przeprowadzić renowację boiska, które było nam niezbędne do organizowania imprez. Jednakże w roku 1999 posiadając środki własne oraz pomoc finansową samorządu gminnego i Urzędu Marszałkowskiego mogliśmy zakupić mączkę ceglaną na wykonanie nawierzchni kortów. Wiosną 2000 roku zostały rozpoczęte prace przy kortach, które zakończyły się sukcesem w sierpniu. Następne dwa korty były gotowe do użytku. We wrześniu w trakcie turnieju tenisowego dziennikarzy i vipów nastąpiło oficjalne otwarcie tego obiektu.

Budowa kortów w Solcu

W listopadzie na zebraniu sprawozdawczym rodzi się pomysł wybudowania budynku zaplecza sanitarno – socjalnego przy kortach. Zadanie trudne, ale jesienią 2001 roku po załatwieniu wszelkich formalności związanych z tą inwestycją, przystępujemy do budowy obiektu.Zostają wykonane fundamenty, gromadzimy materiał do budowy. Wiosną 2002 roku zostają wzniesione mury.

W 2003 roku wiosną przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 8.000 zł zostaje wykonany dach na obiekcie. Ksiądz Proboszcz naszej Parafii – Franciszek Bortnowski ofiarował drewno na wykonanie konstrukcji dachowej. Z Urzędu Gminy w Krzykosach otrzymaliśmy również pomoc finansową w celu doprowadzenia energii elektrycznej. Prace (poza pokryciem dachu blachą) są wykonywane społecznie. Zimą 2004 roku wykonano instalację elektryczną wewnątrz budynku, instalację wodno – kanalizacyjną oraz wyłożono ściany płytą kartonowo – gipsową. Zakupiono płytki podłogowe i ścienne oraz drzwi i akcesoria sanitarne. Było to możliwe dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, składkom członków WTT, samorządowi gminnemu. Wszystkie te prace zostały wykonane społecznie. Wiosną 2005 roku oddaliśmy do użytku budynek socjalno – sanitarny na kortach tenisowych. Była to jedyna inwestycja w 2005 roku. W 2006 roku założyliśmy plastikowe linie na czterech kortach, co podniosło komfort korzystania z obiektów. Było to możliwe dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W 2007 zostaje wykonana elewacja na budynku socjalno – sanitarnym. W 2008 roku nie prowadzono żadnych inwestycji, z wyjątkiem corocznego przygotowania kortów do sezonu.

Działalność nasza opierała się na organizowaniu imprez sportowych oraz zorganizowaniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury Wojewódzkiego Dnia Dziecka o charakterze integracyjnym, który odbył się 1 czerwca na boisku w Solcu. W festynie tym uczestniczyło około 3000 osób.

Imprezy organizowane przez Wiejskie Towarzystwo Tenisowe

W ciągu 15 lat od istnienia WTT w Solcu zorganizowano 10 Festynów Sportowo – Rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, 2 Festyny wojewódzkie z okazji dnia dziecka w 1997 i 2008 roku. Imprezy te gromadziły co roku około 5 tys. uczestników.

Zorganizowano 10 turniejów piłkarskich o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego, 3 turnieje piłkarskie samorządowców, 11 finałów Rankingu Powiatów Województwa Wielkopolskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w biegach przełajowych oraz dwukrotnie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS szkół ponad gimnazjalnych i starszych w biegach przełajowych. Jedenaście razy regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody w tym czterokrotnie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS w skokach przez przeszkody. W ciągu tych 15 lat zorganizowano również ponad 100 turniejów tenisowych w tym 2 Ogólnopolskie Turnieje tenisowe na wózkach inwalidzkich. 12 razy byliśmy organizatorami Amatorskich Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w tenisie ziemnym w grach singlowych i deblowych. Osiem razy organizowaliśmy Mistrzostwa Powiatu Średzkiego w tenisie ziemnym. Organizowaliśmy wiele turniejów dla dzieci i młodzieży oraz dwukrotnie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS w tenisie. Prowadziliśmy także rozgrywki Ligii powiatowej w tenisie ziemnym. 

Ponadto członkowie Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego brali udział w pracach społecznych na rzecz wsi Solec. Zasadzili około 400 drzew i krzewów. Wykonali w centrum wsi plac zieleni, na którym stoi Figura Serca Jezusowego mająca symboliczne znaczenie historyczne z okresu II wojny światowej. Pomagaliśmy przy ogradzaniu cmentarza oraz doprowadzeniu wody na cmentarz. Aktywnie włączyliśmy się w organizację obchodów stulecia konsekracji naszego kościoła parafialnego, między innymi poprzez kapitalne remonty figury oraz trzech krzyży na terenie wsi. Wraz z mieszkańcami naszej wsi ufundowaliśmy do kościoła figurę Papieża Jana Pawła II. Środki pozyskaliśmy od mieszkańców Solca. Prace przy remoncie figury i krzyży nieodpłatnie wykonały firmy Panów Emiliana Pietrzaka i Tomasza Skotarczaka oraz Pan Jacek Zawodny.

Członkowie naszego Towarzystwa trzykrotnie wraz z Urzędem Gminy Krzykosy i Radiem Merkury przeprowadzili akcję na rzecz pomocy powodzianom we Wrocławiu, Lubszy na Dolnym Śląsku i Ropie pow. Gorlice. Od czterech lat za sprawą Banku Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK pomagamy dzieciom z naszej gminy w pozyskaniu odzieży zimowej. Skorzystało z niej w ciągu tego okresu około 160 dzieci. WTT Solec wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan było dwukrotnie organizatorem półkolonii dla dzieci z naszej gminy. Półkolonie każdorazowo trwały po dwa tygodnie i uczestniczyło w nich około 160 dzieci. Odbywały się w Sulęcinku we współpracy z miejscową szkołą.

Opracował: Andrzej Paczkowski, Prezes WTT Solec.

Share

Szukaj

Sponsorzy

Partnerzy

Starostwo Powiatowe
LZS
Gmina Krzykosy
Urząd Marszałkowski
Wojewoda Wielkopolski